Provozní řád

Všeobecné podmínky

 
  1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleku TLV 12 na Farském kopci v Rokytnici v O.h.a využití sjezdové trati ve vzdálenosti 60 m od vleku vpravo ve směru jízdy vleku.
  2. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky.
  3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
  4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby.
 

Provoz vleku

 
  1. Pravidelný provoz vleku pro veřejnost je dle platného provozního řádu umístěného na budově obsluhy vleku.
  2. Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách a bude spuštěn při minimálním počtu 15 návštěvníků.
  3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu. A řídí se uvedenými FIS pravidly chování na sjezdových tratích.
  4. Účastník přepravy je povinen zejména:
   1. mít u sebe platnou jízdenku a předložit ji k utržení jízdy obsluze vleku. Nebo mít viditelně umístěnou sezónní permanentku.
   2. Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele
  5. Jízdenkou se rozumí zakoupená hromadná či jednotlivá jízdenka na dané zimní období uvedené na jízdence.
  6. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne v případě:
   1. úrazu, způsobeného provozem vleku
   2. při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny
  7. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě.
  8. Jednotlivé vlečné zařízení (POMA) je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je zakázána.
  9. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
  10. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
  11. Při večerním lyžování dbá každý návštěvník upozornění obsluhy. V případě výpadku el. proudu návštěvník vyčká příchodu obsluhy a bude se řídit jejich pokyny.
 

Provoz sjezdové trati

 
  1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku
  2. Úprava sjezdové trati se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu je sjezdová trať po skončení provozu uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovku po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovky, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě je rolba označena výstražným světlem
  3. Po ukončení provozu vleku, kdy je sjezdovka zasněžováná platí přísný zákaz vstupu na sjezdovku neoprávněným osobám.
  4. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
  5. Pěším turistům a běžkařům je s výjimkou chůze po označené turistické cestě pohyb po sjezdové trati zakázán.
  6. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
   1. každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
   2. předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran
   3. je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdové trati
   4. bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky nebo sněhové tvary
   5. každý účastník provozu sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele.
   6. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí dohodě vymezit část sjezdovky pro soutěže lyžařů. Uvedená část sjezdovky bude provozovatelem zřetelně označena.
  8. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků. Při výuce lyžařské školky provozovatele se nemusí instruktor s klientem řadit do fronty návštěvníků a má přednostní vstup na vlek. Instruktor i klient budou zřetelně označeni.
 

Parkování a využití sociálního zařízení

 
  1. Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti cca 200 metrů od vleku. Parkování je zdarma.
 

Platnost provozního řádu

 
Tento provozní řád platí od 1.12.2022 do 30.4.2023
 
 
V Rokytnici v Orlických horách dne 1.12.2019 
Roman Štěpánek