e-Bike

Půjčovna Elektrokol

Zde si z naší nabídky můžete vybrat a rovnou zarezervovat dostupná elektrokola. Nejsnažší cesta vede přes jednoduchý rezervační formulář

Půjčujeme vyzkoušená a pravidelně servisovaná horská elektro kola osvědčené značky TOTEM bikes.

K dispozici je momentálně sedm elektrokol.  Tři celoodpružené značky Telefunken, a pět pevných rámů.  Podrobnosti níže.

Za rozumnou cenu Vám poskytneme kompletní zápujčku a to včetně helem, potahů na sedla, zámků a dalšího příslušenství.

V případě vícedenního půjčení, případně půjčení pro skupiny nebo rodiny Vám můžeme poskytnout další benefity.

Kola si můžete vyzvednout a vrátit i mimo běžnou otevírací dobu. Stačí se předem domluvit.

Níže najdete výběr z kol která jsou k dispozici.

Vybíráme z ceníku:

Délka zápůjčky Cena 1* Cena 2*
1 hodiny 250,- 350,-
1/2 dne 590,- 690,-
1 den 790,- 950,-
2 dny 1500,- (750,- /den) 1700,- (850,-/den)
3 dny 1980,- (660,- /den) 2250,- (750,-/den)
každý další den 550,- / den 650,- / den

*) Dle typu kola  

horské elektrokolo totem TAuRUS

Totem TAURUS - Continental

(790,- Kč/den) 

ve velikostech 19"  a 20"  ( k dispozici 1+1 ks )

Špičkové elektrokolo nejvyšší třídy vybavené pokrokovou technologií CONTINENTAL.

Terénní elektrokolo MTB TAURUS je ideální společník pro náročnější jízdy v kopcovitém terénu. Je vybaven středovým pohonem nejvyšší třídy CONTI eBIKE SYSTEM, doplněným kompletní řídící jednotkou, příjemným a citlivým kolébkovým ovladačem a baterií 418 Wh od společnosti CONTINENTAL.


 

ELEKTROKOLO TOTEM CARRY 27,5" MODRÁ

 

(950,- Kč/den)

ve velikostech  18,"  a 20" (k dispozici 2+1) 

MTB TOTEM Carry

Celoodpružené horské elektrokolo.

Baterie 14 Ah / 504 Wh, články SAMSUNG je integrována do rámu a dotváří tak vzhled elektrokola, který v současné době náročnější uživatelé požadují. Společně se středovým silným motorem VINKA poskytuje dostatek síly pro použití v členitém terénu.

 je navíc vybaven špičkovou technickou novinkou, tak důležitou pro řazení se středovými motory. Jedná se o elektronické přerušení tahu velmi namáhaného řetězu v okamžiku řazení tak, aby mohlo dojít k plynulému přeřazení. Během zlomku sekundy po dokončení řazení se pak opět motor automaticky zapojí.

Hmotnost tohoto elektrokola včetně baterie je 21 Kg.

 

telefunken - celoodpružené

Elektro kolo Teleffunken 920, celo odpružené

(950,- Kč/den)

ve velikostech  18" a 19"  ( k dispozici 2+1 ks )

Horské elektrokolo z značky TELEFUNKEN.

Baterie 36V/504Wh je integrována do rámu a dotváří tak vzhled elektrokola, který v současné době náročnější uživatelé požadují. Společně se středovým silným motorem BAFANG poskytuje dostatek síly pro použití v členitém terénu.

 je navíc vybaven špičkovou technickou novinkou, tak důležitou pro řazení se středovými motory. Jedná se o elektronické přerušení tahu velmi namáhaného řetězu v okamžiku řazení tak, aby mohlo dojít k plynulému přeřazení. Během zlomku sekundy po dokončení řazení se pak opět motor automaticky zapojí.

Hmotnost tohoto elektrokola včetně baterie je 21 Kg.

Na obrázku je neodpružená verze


Všeobecné podmínky

I.

Povinností nájemce je:

1) řádné používání věci tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo nepřiměřenému opotřebení

2) nesmí pronajatou věc přenechat do podnájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na věci žádné změny

3) zajistit vrácení věci v pořádku a ve stanovenou dobu uvedenou v čl. III této smlouvy

4) zavázání se, že v případě jakékoliv ztráty nebo úplného zničení věci v době pronájmu uhradí pronajímateli hodnotu věcí dle bodu II. Této smlouvy ihned

5) v případě poškození věci se zavazuje, že při vrácení věci uhradí poměrnou část dohodnuté hodnoty věci, odpovídající míře poškození, konkrétní částka bude stanovena při převzetí věcí pronajímatelem

6) vrátí-li věc po době dohodnuté v smlouvě, je povinen hradit nájemné až do vrácení věci dle platného ceníku pronajímatele a dále se zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši základní denní sazby nájemného dle ceníku pronajímatele za každý den prodlení. V případě ztráty, nebo zničení věci, stíhají tyto povinnosti nájemce až do doby, kdy zničení nebo ztrátu věci pronajímateli oznámí písemně a uhradí hodnotu ztracené či zničené věci dle smlouvy.

II.

Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací.

III.

Při vrácení věci pronajímateli je nájemce povinen předložit pronajímateli svůj stejnopis nájemní smlouvy, na kterém bude potvrzeno vrácení věci a její stav.

IV.

1) nájemce si pronajímá věc na vlastní nebezpečí

2) pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3) smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran, vyhotovena je ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení smlouvy obdrží nájemce a jedno vyhotovení smlouvy obdrží pronajímatel.